با تاسف و تاثر فراوان دریافتیم که آقای مهندس رضا قاسمیان نویسنده و تاریخ شناس  سه شنبه ششم فوریه در بیمارستان رستون ویرجینیای امریکا چشم از جهان رخت بر بستند و به دنیای فانی شتافتند

 همه ما متاسف از در گذشت آزاد مردی که وجودش پر از شکوه و عشق به ایران وایرانی بود از شنیدن این خبر دل آزرده و متاسف گشته، ما روح بزگشان را که تا آخرین لحظه برای شکوه و عظمت ایران میتپید شاد و گرامی میداریم و به همسر مهربانشان و فرزندانشان تسلیت گفته و برایشان صبر و تندرستی آرزو میکنیم 

 


 

Books


 

This site is under construction and will be up soon. To access the working site, please click on آذرخش

تظاهرکننده گان از رژیم اسلامی خواستند که دست از حمایت از گروه های تروریستی در خارج از کشور بردارد و شعارهای آنها این بود که " نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران "

 Demonstrators called on the regime to stop supporting terrorist groups abroad and said clearly in the slogans they chanted “Neither Gaza nor Lebanon ... my soul is searching for the redemption of Iran